ประกาศ..กำหนดการปิดภาคเรียนและกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562